POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sprzedawca: Franciszek Krupa, PRACOWNIAZONA Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób i kiedy zbieram, używam i dzielę się informacjami, gdy kupujesz ode mnie produkt, kontaktujesz się ze mną lub w inny sposób korzystasz z moich usług za pośrednictwem witryny sklep.pracowniazona.pl lub powiązanych witryn i usług.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy praktyk stron trzecich, których nie posiadam ani nie kontroluję.

1. Informacje, które zbieram.Aby zrealizować zamówienie, musisz podać mi pewne informacje ), takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, informacje o płatności oraz szczegóły zamawianego produktu. Możesz również podać mi dodatkowe dane osobowe (na przykład zamówienie wyrobów ceramicznych), jeśli skontaktujesz się ze mną bezpośrednio.

2. Dlaczego potrzebuję twoich informacji i jak ich używam.W zależności od potrzeb w celu świadczenia moich usług, na przykład podczas korzystania z informacji użytkownika w celu realizacji zamówienia, w celu rozstrzygania sporów lub świadczenia obsługi klienta;
po uzyskaniu zgody, którą możesz wycofać w dowolnym czasie, np. zapisując się na moją listę mailingową;
jeśli jest to konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego lub nakazu sądowego lub w związku z roszczeniem prawnym, takim jak zachowanie informacji o zakupie, jeśli jest to wymagane przez prawo podatkowe; i
jeśli jest to konieczne do celów moich uzasadnionych interesów, jeżeli te uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Twoich praw lub interesów, takich jak 1) dostarczanie i ulepszanie moich usług. Korzystam z twoich informacji, aby świadczyć usługi, o które prosiłeś, oraz w moim uzasadnionym interesie, by udoskonalić moje usługi. Używam Twoich informacji, jeśli jest to konieczne, w celu spełnienia moich zobowiązań wynikających z Regulaminu Sklepu PRACOWNIAZONA.

3. Udostępnianie i ujawnianie informacji.Informacje o moich klientach są ważne dla mojej firmy. Udostępniam twoje dane osobowe z bardzo ograniczonych powodów i w ograniczonych okolicznościach, jak następuje:
Usługodawcy. Angażuję pewne zaufane strony trzecie do wykonywania funkcji i świadczenia usług w moim sklepie, takich jak firmy dostarczające. Podzielę się twoimi danymi osobowymi z tymi stronami trzecimi, ale tylko w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług.
Transfery biznesowe. Jeśli sprzedam lub scalę moją firmę, mogę ujawnić twoje informacje w ramach tej transakcji, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.
Zgodność z przepisami. Mogę zbierać, wykorzystywać, przechowywać i udostępniać twoje dane, jeśli w dobrej wierze uważam, że jest zasadnie konieczne, aby: (a) zareagować na proces sądowy lub na żądania rządowe; (b) egzekwować moje umowy, warunki i zasady; (c) zapobiegać, badać i rozwiązywać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania, bezpieczeństwo lub problemy techniczne; lub (d) chronić prawa, własność i bezpieczeństwo moich klientów lub innych osób.

4. Czas przechowywania danych osobowych.Przechowuję twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć ci usługi i zgodnie z opisem w mojej Polityce prywatności. Jednakże mogę również zostać zobowiązany do zachowania tych informacji w celu spełnienia moich obowiązków prawnych i regulacyjnych, w celu rozstrzygania sporów i egzekwowania moich umów. Zwykle przechowuję twoje dane przez następujący okres: 4 lata.

5. Prawa kupującego do korzystania z jego danych osobowych i danych kontaktowych.
Jeśli przebywasz na niektórych terytoriach, w tym w UE, masz szereg praw w odniesieniu do twoich danych osobowych. Podczas gdy niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, niektóre prawa mają zastosowanie tylko w niektórych ograniczonych przypadkach. Poniżej opiszę te prawa:
Dostęp. Możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuję, i otrzymania ich, kontaktując się ze mną, korzystając z danych kontaktowych poniżej.
Zmień, ogranicz, usuń. Użytkownik może również mieć prawo do zmiany, ograniczenia wykorzystania lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku braku wyjątkowych okoliczności (takich jak miejsce przechowywania danych z przyczyn prawnych), na ogół usuwam dane osobowe na żądanie.
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych informacji na podstawie moich uzasadnionych interesów i otrzymywaniu ode mnie wiadomości marketingowych po wyrażeniu przez ciebie wyraźnej zgody na ich otrzymanie. W takich przypadkach usuwam twoje dane osobowe, chyba że będę mieć uzasadnione i uzasadnione podstawy do dalszego korzystania z tych informacji lub jeśli będzie to konieczne z przyczyn prawnych.
Jeśli mieszkasz w UE i chcesz wyrazić obawy dotyczące mojego wykorzystania twoich informacji (i bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, jakie możesz mieć), masz prawo zrobić to w lokalnym urzędzie ochrony danych.

Jak się ze mną skontaktować
Dla celów unijnego prawa o ochronie danych osobowych, ja, Franciszek Krupa, jestem administratorem twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną pod adresem pracowniazona@o2.pl. Ewentualnie możesz wysłać do mnie wiadomość listownie na adres:
Franciszek Krupa
ul. Kościuszki 3/5
43-200 Pszczyna
Poland